Volvo Onderdelen

De onderdelen op deze website zijn hoofdzakelijk nieuwe, originele Volvo onderdelen.

Het betreft merendeels onderdelen voor de 140/160, 240/260 en 740/760 series.

Ook van oudere en jongere types zijn er onderdelen beschikbaar.

De onderdelen zijn alleen beschikbaar in de aantallen zoals vermeld in de lijst.

De onderdelen die niet origineel Volvo dan wel gebruikt zijn worden hiervoor aangemerkt bij "Opmerkingen".

Voor de onderdelen waarbij geen prijs is vermeld kunt u deze opvragen door contact op te nemen.
Ook voor vragen over de onderdelen kunt u contact opnemen.


On this website you will find parts for Volvo passenger cars which are mainly original.

This mostly concerns parts for the 140/160, 240/260 and 740/760 series.

Parts of older and younger types are also available.

The parts are only available in the amount mentioned in the list.

Parts which are not original Volvo or used parts ("gebruikt") are mentioned in the remark section ("Opmerkingen").

If there is no price mentioned this can be requested by contacting me.
Further information about the parts can also be requested by contacting me.